100 STEDER som ikke eksisterer - endnu!!
100 steder der ikke findes - endnu!
Human Nature HypNO Arkitektur ART IN ARCHITECTURE

 

DETTE er en pendant til den doktrin som FN’s klimapanel udsendte, med deres seneste “skræmme” kampagne om de 100 STEDER der vil forsvinde SET over den næste tid på denne klode - men hvad med alle de nye steder der vil opstå og med den knowhow og viden vi globalt set besidder i dag - kan alle drømme opfyldes. Vi kan formgive og udnytte alle typer for energier idag - udnytte elektricitet, solvarme, jord og strålevarme, oversvømmelser, vandbølgeenergi, lyn, jordskælvsrystelser, tsunamier osv. kan kanaliseres og lagres som energier. Vi kan formgive begreberne om en grønnere planet, og beplante jorden. Eksempelvis tager det kun 20-30 år at skabe en klassificeret regnskov i de sub- og tropiske egne. (Costa Rica) Vi kan som oplyste “forskere” udforme i pagt med naturen og sætte fokus på at beplante jorden fremfor at opstille ubrugelig co2 strategier, takster og minimumskrav, som kun i den sidste ende vil bremse for udvikling i udviklingslandene. Dette er en opsamling af nogen af alle disse temaer, og nogen af de fleksible løsninger der muliggør en personificeret opsætning af “100Steder” direkte integreret i din bolig. Alex Es  Il s’agit d’une collection de l’un de ces thèmes, et quelques-unes des solutions flexibles qui permettent une configuration personnalisée de “100 Places” intégrée directement dans votre résidence.
printedHOUSE earth-2055
 GODE IDEER ER DET VIGTIGSTE
PRINT ON DEMAND A0 LAMDATRYK PÅ 6MM DIAMANT GLAS INCL BESLAG 3.750 KR INCL moms 2 BESTIL 1 BESTIL 3 BESTIL 4 BESTIL
100 STEDER BESTIL

 

 

Årsagen til den høje kvalitet i printet er blandt andet at maskinen eksponerer med 3 laserkanoner i farverne rød, grøn og blå, helt uden raster (farvepunkter eller linier) i printet. Desuden indeholder RGB-farverummet farver som CMYK-farverummet ikke kan gengive. Tekst og grafik står helt skarpt og farveforløb samt farveflader gengives fuldstændig jævnt.

 

Lambdaen kan printe i baner på maximalt 126 cm i bredden og op til 50 meter i længden

5 BESTIL
100 STEDER kan printes på alle flader og i alle størrelser

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

100 STEDER
PRINT ON DEMAND A0 LAMDATRYK PÅ 6MM DIAMANT GLAS INCL BESLAG 3.750 KR INCL moms

HVAD ER LAMBDAPRINT?

 

Lambdaprint er print på fotopapir i den højeste kvalitet på markedet.

 

Lambdaprint bliver printet på en Durst 130, som eksponerer digitale filer - billeder og dokumenter - direkte på (sølvbaseret) fotografisk papir og Duratrans. Maskinen eksponerer med 3 laserkanoner i farverne rød, grøn og blå.t

100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! SAHARA BUSINESS CITY
THIS is a counterpart to the doctrine the UN climate panel issued with their latest “scare” campaign on the 100 places SET TO disappear over the next time on this planet - but what about all the new places that will arise and with the expertise and knowledge we possess globally today - all dreams can be fulfilled. We can shape and use all types of energies today - electricity utilization to generate electricity, solar, radiant heat, floods, water wave, lightning, earthquake shocks, tsunamis can be harnessed and stored as energy, etc. We can then rethink the concepts of a greener planet. For example, it takes only 20-30 years to create a classified forest in the sub-tropics. We can as enlightened “scientists” develop in harmony with nature and focus on the planted land rather than develop useless co2 strategies, tariffs and standards, which will only slow down the developing countries. This is a collection of any of these themes, and some of the flexible solutions which enable a personalized setup of “100 Places” integrated directly into your residence. Alex Es 6 BESTIL 7 BESTIL
8 BESTIL
100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! CAVE CITY 9 BESTIL 10 BESTIL
100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! ER EN APPEL TIL AT LAVE 100 NYE STEDER THINGS CHANGE - GET USE TO IT!
100 STEDER - DER IKKE EKSISTERER - ENDNU!! THE CAMOUFLAGED CITY

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

PRINT ON DEMAND A0 LAMDATRYK PÅ 6MM DIAMANT GLAS INCL BESLAG 3.750 KR INCL moms
PROJEKTER // PROJECTS
alex es
design dansk english LET'S MAKE AN ISLAND!

 

dansk english
design DÈSign Ministeriet
AlÈx ÈS design
DÈSign minister
// Arkitektur uden grænser alex es
LET'S AN ISLAND! design
design
Korn Cirkel_Villa LEVEFÆLLESSKAB
 AARHUS T +45 2339 0477 MAIL PROJEKTER // PROJECTS
=INFO

_

DESIGN// The shapes INTERIOR// Being inside ART// The experience LANDSCAPE/ In the Outside ARCHITECTURE//Houses/huset

Buy schematics for this house:

Complete  drawing material (incl. floorplans, facades and sections), scale 1:100

Price: from $4.150 USD (incl. VAT)

 

Jeg giver ideerne plads..
MORE

We have just the house for you

" design

干擾

設計部

design-ministeriet.dk
 ARKITEKTBUREAU DESIGNCENTER INNOVATION, FILMVIDENSKAB OG UNDERVISNING
design @ Ministeriet
 ARKITEKTBUREAU DESIGNCENTER INNOVATION, UNDERVISNING OG FILMSTYLINGEN
// Arkitektur uden grænser
DESIGN WITH THE HEART // YDELSER // ANBEFALESVÆRDIG // OM // KONTAKT // LINKEDIN

Copyright all rights reserved

The International Architecture Award 2016

Winner of The International Architecture Award 2016