Alex Es
// Arkitektur uden grænser

 

V

ès
ès

V

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

// Arkitektur uden grænser

ÀRT IN ARCHITECTURE

// Kunsten i arkitekturen Your-architecture  er alle løsninger vedrørende et hjem. Uanset om dit behov er nye: kulturhuse, fællesinstitutioner, sygehuse, domiciler, kontorer, boliger, hus & have, landskab & filmvidenskab osv osv. Steder man kan være i og slappe af.
Human Nature 100 steder der ikke findes - endnu! ALLin1 House Futura__Villa Korn Cirkel_Villa UnderCOVER hus Maya Hus KomFORT_Villa HypNO Arkitektur COOLnihave hus ZIKzak_Villa Lounge_Villa Atrium_Villa DIN ARKITEKTUR //  Væksthus Villa  WOODwood Villa Spejl Villa ESTERIØR Blok_ Villa MatchBOKS_Villa Mobile Hjem M2 huse skabeloner Bedre Billigere Boliger ART IN ARCHITECTURE HOUSES/ Huse " design design
Om Kontakt Linkedin Anbefalesværdig
design
PYRAMID
PYRAMIDE Ny Arkitektskole
BYENS_fremtid
Konkurrencen "Byens Fremtid" som Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg udskrev, gav ved offentliggørelsen, anledning til en række kommentarer, dels i dommerbetænkningens generelle bemærkninger, dels efterfølgende i fagpressen. Læs her et uddrag af det ene førstepræmieprojekt. Reaktioner. Dommerkomiteen skrev i sine generelle bemærkninger, at man kunne spore en generel u-interesse blandt arkitekter for udviklingen af bybilledet, og konkluderede selv, at det måske var i erkendelse af, at det er en særdeles uoverskuelig opgave, der i høj grad hæmmes af det kommunale systems meget snævre rammer for hvad man kan gøre. Samtidig gav dommerne udtryk for, at det de havde efterspurgt i konkurrenceprogrammet var, en byplan som både løste trafikale, ressource- og miljømæssige problemer, og "eksploderer i utrolige spekter og uberegnelige vinkler", som der stod i programmet. I fagpressen affødte offentliggørelsen af konkurrenceresultatet en leder i Arkitekten, Nyheder, der hæftede sig ved byplanfagets mangeårige krise, som ifølge lederskribenten, er forårsaget af byplanerhvervets problemet med at definere et fagligt ståsted, efter at man som en reaktion på 1970´ernes ensidige fokusering på analysen, kastede sig over arkitektonisk form løsrevet fra det omgivende samfund. Et bud på en løsning kunne, ifølge lederen, være at finde The Missing Link – altså det, der kunne forene den analytisk stringens og den intuitive syntese, således at byplanfaget ikke som tidligere splittes op ti to dele – en videns- og analysebaseret og en designbaseret. Som man kunne læse på Byggeinfo den 22. September 1999, valgte dommerkomiteen i konkurrencen at præmiere projekter "som rummer indlysende arkitektoniske og kunstneriske værdier samt byder på visioner ud over dagen og vejen", som det hed i motiveringen. Det resulterede i førstepræmie på 300.000 kr. til arkitekterne, Lars Gemynte Gylling og Alex Es, fra Århus.  Byens Fremtid. Med de overvejelser som konkurrencen affødte in mente, har Byggeinfo valgt at bringe et uddrag af det ene førstepræmieprojekt, således at forslagets essens kommer ud til en bredere kreds. Lars Gemynte Gylling og Alex Es skriver blandt andet: "Vi har valgt at arbejde fra kanten af konkurrenceområdet, ud over Amager til Peberholm og helt til Malmø. I fremtidens by forbindes den ambitiøse Ørestad med parcelhuskvartererne i Sundby, kolonihaverne i Tårnby med havnen i Kastrup, og Kongens Enghave med lufthavnen. En sammenkobling af eksisterende områder for at skabe en sammenhæng, arkitektonisk og landskabeligt i bybilledet. I vores analyse af kommunen finder vi, at København består af en sammensætning af bymæssige relationer, der mange steder synes fremmedgjort fra hinanden. Der synes generelt at være en afstandtagen til de store trafikårer, på grund af støj og forurening. Disse trafikårer ligger som store ar i bylandskabet I forslaget til byen fremtid søger vi at revidere denne opfattelse, og i stedet inkorporere en stærkt befærdet motorvej, jernbane og til dels lufthavn, som en aktiv del af bystrukturen."  Projektets bearbejdning. "Omkring motorvejen er der forskellige bystrukturer: parcelhuskvartererne i Sundby og Tårnby, Kastrup Havn, lufthavnen og Ørestaden, områder der ligger adskilt af motorvejen. På hele denne strækning syr/væver vi disse områder sammen igen ved at udnytte de friholdte arealer og gøre hovedfærdselsåren til en vigtig bestanddel af den nye hovedgade. Hovedfærdselsåren del vi op i let og tung trafik, togtrafik og cykel/gangstier. Fremtidens teknologi fører os mod mere sikre, mindre forurenende og mindre støjende transportmidler. Kombinerer man det med et stigende krav om mobilitet, vil det være ideelt at placere sig op ad et trafikknudepunkt i stedet for at bruge penge og plads på at komme på afstand af det.  Projektets bearbejdning. Kontekst. "I hjertet af Øresundsregionen introducerer vi et nyt element i den bymæssige struktur. En by i byen. Dette nye element løber fra Kongens Enghave til Peberholm, langs med, omkring og ovenpå den nye motorvej som en muskel omkring en knogle. Idéen er, at den skal virke som en hovedgade for de omkringliggende arealer, og pumpe nyt liv i de forskellige byområder. Der er derfor en infrastrukturel strategi i vores forslag, der handler om størst mulig mobilitet områderne imellem. Som området ser ud nu, virker motorvejen som en barriere. Motorvejstrækningen fra Vestamager til lufthavnen over Ørestaden er mere eller mindre blevet gemt af vejen, og der er brugt millioner kroner på at beplante og bygge lydvolde. Visse steder er motorvejen endda gravet ned, alt sammen for at give den et mere venligt ansigt. Men motorvejen ligger som et ar i landskabet, og den bymæssige sammenhæng går tabt på tværs." Vinder i Byens Fremtid
dansk english
design
DÈSign Ministeriet
AlÈx ÈS design
DÈSign minister
alex es design
// Arkitektur uden grænser
LET'S AN ISLAND! design
Korn Cirkel_Villa LEVEFÆLLESSKAB
 AARHUS T +45 2339 0477  ARKITEKTBUREAU DESIGNCENTER INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI
=INFO

_

Alex Es
DESIGN// The shapes INTERIOR// Being inside ART// The experience LANDSCAPE/ In the Outside ARCHITECTURE//Houses/huset

Buy schematics for this house:

Complete  drawing material (incl. floorplans, facades and sections), scale 1:100

Price: from $4.150 USD (incl. VAT)

 

 Vi vil gerne give ideerne plads.. design
MORE

We have just the house for you

"

干擾

設計部

design
design
The Fortrees
FIRKANTEN Kulturprojekt
PYRAMID
PYRAMIDE HUSE Kulturprojekt
The DOME
THE DOME Ny Arkitektskole
PROJEKTER // PROJECTS
Alex Es

WORLD PEACE @

INTER-FEAR. COM

dEsign AARHUS

Es @ alex-es.dk //

Aarhus, Denmark 8000 • 23 39 04 77

© ESCAPE,

All rights reserved.

SKAL VI KOMME

MED

HUSET?